digisafe® -avainautomaatti

 

KÄYTTÖOHJEET

ASENTAMINEN

Kiinnitä Z-kisko 175 cm:n korkeudelle seinään. Poraa kiskon alapuolelle reikä seinän läpi 12 voltin sähköjohtoa varten. Ripusta kaappi Z-kiskon varaan, avaa kaapin ovi ja merkitse alemmat kiinnityskohdat seinään poraamista varten. Vedä sähköjohto seinän läpi ja kiinnitä kaappi tukevasti paikalleen.

Laitteen mukana toimitetaan 12 voltin verkkolaite (200 mA DC). Kytke johdot mukana toimitettavalla pistokkeella. Musta johto = miinus, punainen johto = plus. Mikäli johdot kytketään pistokkeeseen väärin, laite ei vahingoitu. Automaatti toimii vain kun johdot on asennettu oikein.

Verkkolaitteen rinnalle on mahdollista kytkeä 12 V kuivaparisto (ei sisälly toimitukseen), jonka avulla automaatti toimii sähkökatkoksenkin aikana.

 

KÄYTTÖÖNOTTO

Kun automaatin ovi on avattuna, laite on automaattisesti ohjelmointitilassa ja näytössä lukee "CODE PROGRAMMING" eli avainkoodin ohjelmointi. Painamalla ovikatkaisijaa laite palautuu aina alkutilaan.

Ohjelmointivalikossa siirrytään eteenpäin painamalla MENU –näppäintä haluttuun kohtaan.

Käyttökielen valinta

Paina neljä kertaa MENU –näppäintä ja valitse haluamasi kielen numero.

1 = saksa 2 = ranska 3 = italia 4 = englanti

Vahvista painamalla OK.

Kellon ajan asettaminen

Paina kolme kertaa MENU -näppäintä. Aseta aika ja paina OK.

Päivämäärä asetetaan muodossa pp / kk / vv. Kellon aika on 24 tunnin muodossa. Laite ei hyväksy muunlaisia päivä- tai aika-asetuksia.

 

KÄYTTÖ

Oven avaamisen jälkeen laite näyttää automaattisesti ensimmäisen avainkoukun muistipaikkaa. Nuolinäppäimellä siirrytään halutun avainkoukun kohdalle. Nyt voidaan ohjelmoida haluttu avainkoodi, 4 - 10 numeroa (esim. puhelinnumero tai muu asiakkaan helposti muistama numeroyhdistelmä). Jokainen koodi on vahvistettava painamalla OK. Laite ilmoittaa koodin hyväksymisestä äänimerkillä. Laite ei hyväksy samaa koodia kahdelle eri avainkoukulle, vaan ilmoittaa kyseisen koodin olevan jo käytössä ("CODE ALREADY IN USE!").

 

Ripusta koodia vastaava avain (tai avainkortti) koukkuun. Nuolinäppäimellä voidaan siirtyä seuraavan vapaan avainkoukun kohdalle ja jatkaa ohjelmointia.

Sulje kaapin ovi. Kaappi on valmis antamaan avaimen asiakkaalle sovitulla koodilla. Toimivuutta voi kokeilla näppäilemällä koodin, jolloin automaatti luovuttaa avaimen. Koska koodi säilyy laitteen muistissa, avain voidaan vain ripustaa suoraan takaisin, avainkoukun paikalleen nostamisen jälkeen.

Kun avainkaapin ovi on auki, kunkin avainpaikan kohdalla näytön oikeassa reunassa on nähtävissä, kuinka monta kertaa kyseisellä koodilla avain on luovutettu.

 

ERIKOISTOIMINNOT

Sulkuaika

Kukin yksittäinen avainkoukku on lukittavissa tietyksi ajaksi, jonka jälkeen laite vasta luovuttaa avaimen. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi autovuokraamoille, joissa auto luovutetaan asiakkaalle vasta sovittuna aikana, ei aiemmin.

Sulkuajan ohjelmoiminen

Avainkoodin ohjelmoimisen ja OK-näppäimellä vahvistamisen jälkeen painetaan uudelleen OK-näppäintä. Valitse päivämäärä ja kellonaika, jonka jälkeen avain on saatavissa. Vahvista OK-näppäimellä.

Myös jokaiselle aiemmin ohjelmoidulle koodille on mahdollista asettaa sulkuaika. Nuolinäppäimellä edetään halutun avainkoukun kohdalle ja painetaan OK. Tämän jälkeen toimitaan kuten yllä.

Mikäli sulkuaika on ohjelmoitu, on sen merkkinä näytön oikeassa reunassa koodin jälkeen #-merkki.

Avainkoodin poistaminen

Normaalisti avainkoodeja ei ole tarpeen poistaa, vaan ne korvataan uudella koodilla.

Haluttaessa poistaa kaikki avainkoodit, painetaan oven avaamisen jälkeen MENU ja OK. Yksittäisen avainkoodin poistaminen: Siirry nuolinäppäimellä halutun avainkoukun kohdalle ja paina CLEAR ja sen jälkeen OK.

Avainkoukkujen testaaminen

Testin avulla voidaan tarkistaa avainkoukkujen toimivuus.

Paina kaksi kertaa MENU, jonka jälkeen laite kysyy halutun koukun numeroa (1-7). Valitsemalla numero 8, laite testaa kaikki avainkoukut.

Vaihtoehtoiset näytön tervehdystekstit

Neljästä eri vaihtoehdosta voidaan valita, mitä näytössä lukee, kun asiakas saa avaimen.

Avaa kaapin ovi ja paina viisi kertaa MENU-näppäintä. Näytöllä lukee ADJUSTMENTS. Valitse halutun vaihtoehdon numero ja paina OK.

1 = Thank you and good-bye (Kiitos ja näkemiin)

2 = Welcome (Tervetuloa)

3 = Thank You (Kiitos)

4 = Thank’s and have a nice trip (Kiitos ja mukavaa matkaa)

Laitteen tunnistus

Sarjanumero ja softan numero saadaan laitteen näyttöön painamalla kuusi kertaa MENU –näppäintä.

 

AVAINKOODIEN TURVALLISUUS

Väärinkäytön vaikeuttamiseksi laitteen näytössä vilkkuu teksti "PLEASE WAIT"

(Odota, ole hyvä), mikäli:

- CLEAR-näppäintä on painettu yhden kerran (5 sekuntia)

- CORR. (korjaus)-näppäintä on painettu kuudesti (5 sekuntia)

- Laitteeseen on yritetty näppäillä 14-numeroinen koodi (10 sekuntia)

Suluissa olevat ajat kertovat, miten paljon odotusaika pitenee joka kerta.

Jos mitään näppäintä ei ole painettu noin 30 sekuntiin, näyttö tyhjenee.

Sähkövirran katkeaminen ei vaikuta talletettuihin avainkoodeihin, ohjelmoidut koodit säilyvät vähintään 10 vuotta.

 

HÄLYTYS

Haluttaessa laite voidaan yhdistää olemassa olevaan murtohälyttimeen.

 

AVAINAUTOMAATIN TAKUU

Laitteella on laskun päivämäärästä 24 kk:n materiaali- ja toimintatakuu.